Agnieszka Karp-Majewska

Cennik usług

Konsultacja
 neurologiczna

150

USG-Doppler
 tętnic domózgowych

120

Konsultacja neurologiczna

240 (USG-Doppler tętnic domózgowych)