prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek

neurolog

Specjalizuje się w:
  • diagnostyce różnicowej i terapii chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego,
  • chorobach układu pozapiramidowego (m.in. choroba Parkinsona),
  • chorobach obwodowego układu nerwowego,
  • leczeniu bólów głowy,
  • leczeniu padaczki,
  • zespołach neurologicznych wymagających niestandardowego i pogłębionego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego.

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Jest kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Oddziału Klinicznego Neurologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Odbył liczne staże zagraniczne w renomowanych jednostkach naukowych i klinicznych w Niemczech i USA. W latach 2008 – 2010 pracował jako specjalista neurolog w Klinice Neurologii Uniwersytetu Ruhr w Bochum – jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków neurologicznych w Niemczech i Europie. W latach 2014-2017 kierował Kliniką Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Sprawował również opiekę nad całością działalności badawczo-rozwojowej Instytutu jako Sekretarz Naukowy. Od 2017 roku jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalizuje się m. in. w diagnostyce różnicowej i terapii chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego w tym stwardnienia rozsianego, chorób spektrum NMO (dawniej choroba Devica) i innych z tej grupy; zajmuje się również pozostałymi schorzeniami neurologicznymi w tym: chorobami układu pozapiramidowego (m.in. choroba Parkinsona), chorobami obwodowego układu nerwowego, bólami głowy, padaczką oraz zespołami neurologicznymi wymagającymi niestandardowego i pogłębionego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego.

W 2002 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola komórek dendrytycznych w regulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianym", przedstawiającej nowatorskie obserwacje na temat zaburzeń immunologicznych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W 2011 obronił pracę habilitacyjną pt. „Znaczenie wybranych populacji komórek immunologicznych w leczeniu zaostrzeń stwardnienia rozsianego z zastosowaniem plazmaferezy”, poświęconej skomplikowanemu i bardzo istotnemu klinicznie tematowi terapii w rzutach stwardnienia rozsianego niepoddających się terapii glikokortykosteroidami.

Cennik usług:

Konsultacja neurologiczna

200

Szanowni Państwo,

W związku z działaniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się korona wirusa COVID 19 pragniemy poinformować iż:

 

Podsumowując, jako Zarząd kliniki uważnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji epidemiologicznej i będziemy podejmować stosowne do zagrożenia decyzje.

Wprowadzone na dzień dzisiejszy środki zapobiegawcze, są w naszym przekonaniu wystarczające dla zachowania rozsądnego dla Państwa i naszego bezpieczeństwa poziomu zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia wirusem COVID 19