O nas

Zespół specjalistycznych poradni dla dzieci i młodzieży SKŁADOWA.MED, jest odpowiedzią na stale rosnącą potrzebę skoordynowanej opieki i diagnostyki medycznej na najwyższym poziomie, skierowanej zarówno do najmłodszych pacjentów, dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym od 0 do 21 roku życia, jak i osób dorosłych.

Składowa Zdrowia jako część grupy kapitałowej CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA, stale współpracuje z doświadczoną kadrą lekarzy i personelu pomocniczego. Dziesięcioletnie doświadczenie i ugruntowana pozycja na rynku usług medycznych, owocuje podejmowaniem przez nas wciąż nowych, coraz ambitniejszych przedsięwzięć, przy których tworzeniu byłoby dla nas zaszczytem współpracować z Państwem.

SKŁADOWA.MED to:

  • 12 nowoczesnych gabinetów lekarskich
  • 5 gabinetów zabiegowych i diagnostycznych
  • Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych
  • Wydzielona poradnia pediatryczna
  • Sala do rehabilitacji niemowląt i dzieci
  • Punkt zaopatrzenia ortopedycznego
  • Przyjazna przestrzeń dla matki z dzieckiem

Wznowienie pracy przychodni

Drodzy Pacjenci,

Informujemy, że od 20.04.2020 wznawiamy pracę Poradni Składowa Zdrowia.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich stosowane będą podwyższone normy aseptyczności.

Stan zdrowia Pacjentów będzie na bieżąco monitorowany przez nasz personel.

Prosimy o punktualne przychodzenie do poradni.

W celu umówienia wizyt prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 888 123 777

Informujemy, że zgodnie z obecnymi wytycznymi realizujemy płatność kartą.

Zapraszamy!